top of page

REEDUKACJA NERWOWO MIĘŚNIOWA

Reedukacja nerwowo mięśniowa polega na przywracaniu właściwych wzorców rekrutacji włókien mięśniowych, które z rożnych przyczyn uległy zaburzeniu. Powodem mogła być obecna kontuzja, uraz sprzed lat, przebyty zabieg, blizna lub lokalne przeciążenie tkanek. 

 

Miejscowo zaburzona aktywacja neurologiczna prowadzi do zmian organizacji ruchu, te z kolei do kompensacji, które kończą się obniżeniem możliwości sportowych lub urazem.

Pomóc może trening z Neuroelektrostymulatorem RSQ1, który w przeciwieństwie do popularnych urządzeń typu EMS, nie wymusza skurczu tylko stymuluje motoneurony, przywracając ich funkcję rekrutacji włókien mięśniowych.

6515285-karolina.jpg
bottom of page